Grondwerk voor /
woningbouw

Grondwerk voor / woningbouw

Kuub grondwerken verzorgt het grondwerk voor een bouwput, aanbouw, kelder of andere fundering voor uw woning, bedrijfspand of terreinen.

Wanneer u een nieuw huis, kantoor, aanbouw of ander gebouw wilt laten bouwen, is op professionele wijze de fundering uitgraven noodzakelijk.

Door middel van passende en professionele machines verzorgen wij het uitgraven van uw gewenste fundering. We graven de grond af en passen indien nodig grondverbetering toe. Tijdens het proces wordt er een kwaliteitscontrole uitgevoerd zodat de kwaliteit van grondverbetering gewaarborgd blijft.

De ondergrond voor het storten van de vloeren wordt d.m.v. precisie-egalisatie op de mm nauwkeuring afgewerkt.

Uiteraard leveren en verwerken we ook alle gangbare grondstoffen voor wegfunderingen, grondverbeteringen, aanvullingen en semi-verhardingen.

Meer weten ?