Grondwerk voor /
cultuurtechnische & tuin projecten

Grondwerk voor /
cultuurtechnische & tuin projecten

Om uw idee voor een exclusieve tuin te bespreken maken wij een afspraak met u of uw tuinarchitect. Op basis van dat gesprek, het ontwerp en de tekening maakt Kuub een projectplan en een calculatie. Na opdrachtverlening stellen wij voor u een team samen van ervaren specialisten. U krijgt een projectmanager toegewezen die tevens uw vaste aanspreekpunt is gedurende het gehele project.

In het plan van uitvoering wordt aandacht besteed aan de juiste bodemstructuur en opbouw van het grondwerk. Ondergronds worden de kabels, leidingen en de riolering aangebracht. Uiteraard worden de coördinaten van deze voorzieningen op een kaart vastgelegd, zodat bij toekomstige uitbreidingen of verbouwingen zorgvuldig gewerkt kan worden. Bovengronds verzorgen wij de beplanting, de bestrating en de aanleg van vijvers of waterpartijen van leem of trisoplast. Ook uw individuele wensen kunnen door ons uitgevoerd worden.

Kuub Grondwerken levert uw exclusieve tuin op met bijbehorende documenten en revisietekeningen.

Om uw tuin in optimale vorm te houden bieden wij u een cultuurtechnisch onderhoudspakket.

Van ontwerp tot gerealiseerde tuin nemen wij als Kuub Grondwerken u zorgen uit handen.

Meer weten ?