Onder- en bovengrondse /
infraprojecten

Onder- en bovengrondse / infraprojecten

Voor een grote verscheidenheid van bouwlocaties verzorgt Kuub Grondwerken onder- en bovengrondse infraprojecten. Wij realiseren funderingen, rioleringen, bestratingen en het grondwerk. Op aanvraag maken wij ook een onderhouds- en herstelplan.

Voorbeelden van grondwerken zijn het egaliseren en profileren van onderbanen voor de wegenbouw, het graven van sleuven voor kabels of leidingen en de aanleg van parkeerplaatsen.

Ons grondwerk kan gecombineerd worden met bouw- en beplantingswerken.

Naast het aanleggen of uitbreiden van rioolwerken kunnen we ook het straatwerk in het project meenemen. Onze projectmanager, uw vaste aanspreekpunt, regelt dat voor u.

Behalve opbouwend werk verrichten wij daarnaast sloopwerken van kleine gebouwen. Uiteraard voeren wij het materiaal op een veilige en milieuvriendelijke manier af.

Voor de agrarische sector leggen wij trayvelden aan met een maatvoering en een ondergrond die zijn afgestemd op de gewassen die u wilt telen.

Kortom, voor onder- en bovengrondse infratechniek bent u bij Kuub Grondwerken aan het juiste adres.

Meer weten ?